Dan Christian har selv kjent på kroppen hvor kjipt det er å jobbe ufrivillig deltid i år etter år, med ustabil økonomi og uten tilbud om fast jobb. Han er 36 år, jobber som vekter i Securitas på femtende året og er regiontillitsvalgt i Oslo og tidligere Akershus, med ansvar for 720 medlemmer. Det har gitt ham et godt innblikk i hvordan ufrivillig deltid påvirker den enkelte, og motivasjon til å ta opp kampen.

I vekterbransjen har det vært en «tradisjon» å først få ansettelse i en deltidsstilling, for at arbeidsgiver skal kunne se om du egner deg i jobben. Gjør du en god jobb, kommer det tilbud om flere vakter. Disse vaktene er ofte uforutsigbare ekstravakter, fremfor faste og fulle stillinger. Ulempen med dette er at du ikke vet når han skal på jobb neste gang, eller hvor mye du kommer til å tjene i måneden. Dan Christian har mistet mange fine kollegaer på grunn av usikker arbeidsmengde.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Du må rett og slett bare stå opp hver morgen og vente på at du kanskje får en telefon fra arbeidsgiver

Stabilitet fremfor fleksibel bemanning

Arbeidssituasjonen har blitt uholdbar uten stabilitet i verken arbeidsmengde eller økonomi. I en bransje som har utfordringer med kostbar rekruttering grunnet tidkrevende obligatorisk kursing, som igjen gjør det vanskeligere å få tak i nok vektere, er dette utfordrende både for den enkelte og for bedriften.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Arbeidssituasjonen gjør at mange ender opp med å måtte finne seg en annen jobb

Årsakene til at denne praksisen likevel har vært ansett som lønnsom for arbeidsgiver, er at «fleksibel bemanning» gjør det enklere å dekke opp ekstraoppdrag som plutselig kommer inn, eller vakter som står ubemannet grunnet sykdom. Det kan også være utfordrende for arbeidsgiver å se hvor det er ledige oppdrag som kan fylle opp stillingene til de ansatte, hvis ikke ulike avdelinger snakker godt nok sammen.

Viktigheten av kommunikasjon

Nettopp det å snakke sammen skulle vise seg å være en del av løsningen. Den kom på plass etter vekterstreiken i fjor. Streiken ble lang, og var et resultat av blant annet arbeidsgiversidens manglende innsats mot ufrivillig deltid. Selv bidro Dan Christian med å daglig, over flere måneder, stå med paroler på Youngstorget i Oslo. Til slutt fant de en løsning, og konkrete tiltak mot ufrivillig deltid ble en del av oppgjøret.

I forhandlingene i etterkant av streiken, fikk nemlig Norsk Arbeidsmandsforbund gjennomslag for en liten tilleggstekst på lønnslippen – en setning om at de som ønsker større stilling kan kontakte sin nærmeste leder. Ord med stor betydning for den som leser dem. Hvor budskapet skulle komme frem var ikke tilfeldig valgt, for lønnslippen er et dokument som blir nøye lest av deltidsansatte med varierende inntekt. Her ville de med stor sannsynlighet få med seg budskapet.

Dan Christian sitter i bilen og ser i speilet med alvorlig blikk. Foto.
MISTET KOLLEGER: Dan Christian har mistet mange fine kolleger på grunn av uheldig bruk av deltid. Som tillitsvalgt jobber han for at praksisen skal ta slutt.

Avtale om førsterett til større stilling

Denne teksten, kombinert med nye samarbeidsmøter, har gitt store utslag for de ansatte på Dan Christians arbeidsplass. I møtene med bedriften går de tillitsvalgte alltid gjennom hvilke deltidsansatte som har bedt om større stilling, og hvordan dette kan løses. Og når det viser seg at bedriften har behov for ekstra arbeidskraft, har de deltidsansatte fortrinnsrett til stillingene fordi de har lengre ansiennitet. Denne løsningen har gjort at ufrivillig deltid er et nærmest ikke-eksisterende problem i bedriften Dan Christian jobber.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Det er veldig givende å være tillitsvalgt, og det føles bra når man kan utgjøre en forskjell for noen – det er en stor seier når det skjer

Endret person som tillitsvalgt

Før visste Dan Christian knapt hva fagbevegelsen var, eller hva man skulle med en tillitsvalgt. Nå har arbeidet hans vekket både et politisk og personlig engasjement, og han føler at det å være tillitsvalgt har endret ham som person. Han vil definitivt fortsette å jobbe med fagforeningsarbeid, nå som han har sett hvor viktig det er og hvilke endringer man kan skape.

NY GIV: Det politiske og personlige engasjementet Dan Christian har fått av fagforeningsarbeidet bidrar til at han ser lyst på fremtiden i vekterbransjen.