Tor Ivar Strøm, hovedtillitsvalgt i Tore Løkke AS, kommer rett fra møte med ressursleder på hovedkontoret på Fosen. For første gang på 55 år opplever firmaet reelle nedgangstider. Det stiller krav til både ledelse og tillitsvalgte. Tor Ivar er glad for å ha Norsk Arbeidsmandsforbund i ryggen.

Tor Ivar har kjørt lastebil siden slutten av 1980-tallet og jobbet i entreprenørselskapet Tore Løkke AS de siste 11 årene. Her har han vært tillitsvalgt siden 2013. Interessen, eller iallfall bevisstheten omkring fagforeningsarbeid, ble vekket allerede da han var på størrelse med neven faren engasjert slo i bordet da han krevde sin rett på vegne av medlemmene i det gamle Transportarbeiderforbundet. Engasjementet og snakketøyet har gått i arv, så det var ikke til å unngå at Tor Ivar også ble tillitsvalgt. Nå opplever han og firmaet en av de mest krevende periodene siden grunnleggelsen i 1967, men de har tro på å løse utfordringene denne gangen også.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Vi har jevnlige møter fordi det er få jobber i markedet og fare for permitteringer.

Følger situasjonen nøye

De er tre tillitsvalgte i firmaet. Tor Ivar er hovedtillitsvalgt og opptatt av å få frem informasjon til medlemmene etter hvert som det skjer ting som er relevant for dem og situasjonen de er i. For tiden må ledelse og tillitsvalgte dessverre møtes oftere enn vanlig. Det handler ikke bare om å diskutere dårlige nyheter eller å kutte kostnader, men også om å se på muligheter og løsninger. Forleden kom Tor Ivar over en bedrift som trengte folk, og da kan det være aktuelt å leie ut mannskap til disse. Maskiner er en annen ressurs som de ser på om de kan forvalte annerledes enn kun til eget bruk.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Tidligere i år, da vi hadde fullt trykk, ga avgifter en prisøkning på diesel på inntil 600.000 per måned.

Over hele landet

Tor Ivar har omkring 120 kolleger. Ca. 90 av disse er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund. De befinner seg på anlegg over hele landet, eller i lastebiler som farter mellom disse. Selv om han kjører en del fra anlegg til anlegg og derfor møter mange av kollegene ansikt til ansikt, må også telefonen brukes for å bli oppdatert på hva de ansatte syns fungerer bra og hva som ikke fungerer like bra. Slik får han bragt informasjon om ønsker og behov mellom ledelse og ansatte. Akkurat nå handler mye om hvorvidt det blir permitteringer eller ei, og eventuelt hvor lenge.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Den største faren for bedriften er at vi kan miste viktig kompetanse.

Flydd inn med helikopter

Akkurat nå er det faren for permitteringer som opptar Tor Ivar og hans kolleger. Men i det daglige kan det dukke opp andre utfordringer også, som ikke løses gjennom fagforeningsarbeid. Tor Ivar foretrekker å høre på lokalradio når han er ute og kjører. Der blir han oppdatert på lokale forhold som kan ha betydning for ham selv. For eksempel om det er en veisperring eller en demonstrasjon som gjør det vanskelig å komme frem dit han skal. Slike ting har han opplevd både i forbindelse med etablering av vindparkanlegg og omdiskuterte flyplassutbygginger. Det er jo vi som er ute i felten som møter publikum, og da er det greit å vite hva de er opptatt av.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Vi har opplevd at mannskapet vårt har måttet bli flydd inn på anlegget med helikopter.

Country road, take me home

Ikke overraskende, dersom Tor Ivar må velge en favorittgenre innen musikk, blir det country. Gammel eller ny, det spiller ingen rolle. Men han tar det han får servert, av de ulike lokalradioene. Og det er som regel alt annet enn country. Men det går fint også. Tor Ivar er fleksibel. Så, spørsmålet som er enda mer uunngåelig enn hva slags musikk en lastebilsjåfør hører på. Er den hovedtillitsvalgtes egne barn organisert? Joda, begge to, og svigerdatteren med.

JOBBER FOR MEDLEMMENE: Tor Ivar jobber for å sikre medlemmenes arbeidsplasser.