Cathrine Siro hadde egentlig planer om å trappe ned på organisasjonsarbeidet. I stedet ble hun hovedtillitsvalgt i Sats-kjeden med direkte adgang til ledelsen. Det er både hun, HR-avdelingen og medlemmene i Norsk Arbeidsmandsforbund fornøyd med.

Cathrine Siro er servicemedarbeider i Sats. Det betyr at hun i det daglige har to grupper hun skal passe på at trives innenfor treningskjedens vegger: Sats-medlemmer og Sats-ansatte. Skjønt, egentlig er det tre grupper, for mange av Sats-medlemmene tar med barna på trening, og da er det av og til Cathrines jobb å passe på disse. Mest trives hun med medlemspleie. Hun har en veldig åpen stilling. Det er alltid noen kundesaker å ta tak. Det er mailer, medlemmer som lurer på ting, folk som skal melde seg inn, og noen som skal melde seg ut. Det å være der for medlemmene, det sosiale ved det, syns Cathrine er fantastisk.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Jeg har en veldig sosial og trivelig jobb

Utålmodig sjel

Den samme tålmodigheten Cathrine utviser overfor medlemmer, har hun ikke når det kommer til sjefer. Iallfall ikke sjefer som ikke er i posisjon til å ta avgjørelser. På et tidspunkt gikk hun rett og slett lei. Lei av instruksen som sa at når det var noe hun ønsket å ta opp på vegne av de ansatte, måtte hun legge dette frem for sin nærmeste sjef. En sjef som igjen har en sjef, som igjen har en sjef, som igjen ... osv. Tjenesteveien ble rett og slett for lang og kjedelig for en dame som på fritiden er vant til å sluke kilometer etter kilometer fra hesteryggen. Så hun forlangte direkte adgang til en sjef med beslutningsmakt.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Jeg skjønte at dette gidder jeg rett og slett ikke

Godt samarbeid

Kanskje er Cathrine en litt uortodoks dame. Måten hun ble hovedtillitsvalgt på, er iallfall det. HR i Sats ønsket én å forholde seg til, og de ønsket at det skulle være Cathrine, fordi hun var den med mest erfaring og den de hadde hatt mest dialog med frem til da. Det var greit for de andre tillitsvalgte, så da ble det sånn. Nå er det en direkte linje mellom hovedtillitsvalgt og HR, noe som både ledelsen og de ansatte profitterer på.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Begge parter er veldig fornøyd, så det fungerer fint

Buksesaken

Cathrine og forbundet har nettopp vært gjennom en svært langvarig sak. Den handlet om retten til å få dekket arbeidstøy, fra midjen og ned, derav uttrykket «buksesaken». Hvorfor saken tok så lang tid, skyldtes en rekke faktorer. Skrapet ned til kjernen, handler det mye om at hvorvidt en sak presses gjennom med tyngde, kløkt og stamina eller ikke, rett og slett er ganske personavhengig. Og det er flere nye saker på gang, saker som Cathrine gjerne vil følge videre. Dessuten er ikke buksesaken helt i mål heller. Det gjenstår å se på og godkjenne en modell for hvem som skal få bukse, og hvor mange. Modellen skal være klar til presentasjon i januar. Så gjenstår det å se hva Cathrine og hennes kolleger mener om den.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Jeg er litt sånn at hvis jeg først har begynt å dra i en tråd, da vil jeg gjerne fullføre

Ulike utfordringer

Utover disse sakene har Sats vært gjennom ulike utfordringer de siste årene. Nedstengning, pandemi og diskusjoner omkring lønnsmodeller. Det har vært flere situasjoner hvor det har vært fint å ha forbundet i ryggen. Det som er viktig for Cathrine, er å hjelpe til med å ivareta de ansattes interesser. Det er der hun kjenner at hun får til mest. Hun poengterer at det har jo ikke har vært Sats hele veien. Det har vært Elixia, Sats/Elixia etc. Det er først nå, etter at det ble Sats, hun føler at ting fungerer virkelig bra, fra hennes ståsted. Og når det dukker opp nye sentre, syns hun det er fint og givende å kunne hjelpe de tillitsvalgte der, siden hun har vært gjennom mye av det samme. Og forholdet til forbundet er også bra.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Jeg har gått mange kurs, fått mer erfaring, og føler at jeg har utgjort en forskjell

Lett å rekruttere

Når det kommer til å rekruttere nye medlemmer, er det nesten like enkelt som å få unge jenter opp på hesteryggen. Forutsatt at det er mennesker som ikke bare er ekstrahjelper eller skal ha små stillinger. Kommer det personer som er et stykke ut i livet, og som tenker at Sats skal være deres levebrød, er det ikke noe problem å rekruttere.

GODT SAMARBEID: Mange års erfaring og gjensidig tillit har ført til at Cathrine og ledelsen i Sats i dag samarbeider svært godt.