Maskinføreren Mathias har antagelig mer kunnskap om arbeidslivet enn de fleste på sin alder. I tillegg brenner han for å gi andre unge en trygg og god vei inn i arbeidslivet. Derfor er han en del av LOs Sommerpatrulje, ved siden av full jobb og som tillitsvalgt hos arbeidsgiveren Harsco Environmental.

Sommerpatruljen er en slags kombinert vaktbikkje og opplysningstjeneste som reiser rundt og sjekker arbeidsforholdene i alle bransjer. De besøker arbeidsplasser både med og uten tariffavtale, faste ansatte, lærlinger og sommervikarer. Fokuset er på de ansatte under 30 år, siden de er mest utsatt for å bli utnyttet i arbeidslivet. Det er nettopp det Mathias og Sommerpatruljen ønsker å gjøre noe med.

Sjekker kontrakter og arbeidsforhold

Når de er ute og patruljerer dukker de uanmeldt opp hos bedriftene. Ved hjelp av et skjema de har med seg, sjekker de at kontraktene til de ansatte er i orden og at arbeidsforholdene generelt er bra i henhold til arbeidsmiljøloven.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
De feilene vi oftest oppdager er manglende arbeidskontrakt og at de ansatte er usikre på hvem som er verneombud

Mangler det arbeidskontrakt, kan det fikses på stedet. Patruljen har nemlig med seg generelle kontrakter klare til bruk, og de fleste arbeidsgivere er heldigvis med på å bruke dem. Mange arbeidsgivere vil det beste for sine ansatte, men vet kanskje ikke det de trenger å vite for å få det til.

Portrettbilde av Mathias i arbeidsklær. Foto.
PASSER PÅ: Som tillitsvalgt på egen arbeidsplass og som en del av LOs sommerpatrulje sikrer Mathias at andre unge får ordna forhold i arbeidslivet.

Ulovlig filmet på jobb

Selv om mange av forholdene de møter på løser seg greit, er det også ordentlig stygge saker de kommer over. En sommer var Mathias med til en bedrift der det viste seg at kassaområdet ble overvåket av en arbeidsgiver som satt hjemme og fulgte med. Kameraene ble styrt ut fra hvor de ansatte beveget seg. Tok de ansatte seg en kort pause, fikk de fort en SMS med beskjed om å gjenoppta arbeidet. Det gikk hardt inn på de ansatte, som var tydelig opprørte når de fikk vite at dette ikke er lov.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Vi kommer over situasjoner som både er ulovlige og helt uholdbare for de ansatte

Informasjonsarbeid som kan hjelpe mange

På grunn av saker som den nevnt over, bruker sommerpatruljen mye tid på å gi god informasjon til de ansatte om rettighetene deres. De oppfordres også til å ta kontakt med den lokale fagforeningen for videre hjelp. Alle avvik patruljen kommer over meldes til arbeidstilsynet eller andre relevante instanser, slik at det kan gjøres nødvendige grep.

I tillegg til det Sommerpatruljen gjør, tror Mathias at opplysningsarbeid om rettigheter i arbeidslivet som en del av pensum på skolen hadde vært nyttig for å unngå dårlige arbeidsforhold senere i livet. Et annet godt virkemiddel hadde vært hvis fagforbundene aktivt besøkte skoler og snakket direkte med elevene. Begge deler er ting han selv jobber for å få gjennomført.

Hvorfor LOs Sommerpatrulje?

Mathias fikk kjennskap til Sommerpatruljen gjennom en invitasjon til å være en del av ungdomsutvalget i Norsk Arbeidsmandsforbund i Nordland. Her ble de oppfordret til å være med i patruljen, og etter å ha sett hvordan bekjente har blitt behandlet i arbeidslivet, var motivasjonen stor for å gjøre noe med det.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Vi kommer over situasjoner som både er ulovlige og helt uholdbare for de ansatte
MOTIVERT: Mathias får en god følelse av å hjelpe andre og er motivert til å kjempe videre for arbeidstakeres rettigheter.

Han føler også på samholdet det skaper å jobbe sammen om sakene, og opparbeider seg både mye kunnskap og et nettverk han ellers ikke ville hatt. Han synes rett og slett det er veldig givende å kunne utgjøre en forskjell for andre, og at han både som en del av Sommerpatruljen og som tillitsvalgt på jobben, kan være med på å skape faktiske endringer.