Said brenner for rettferdighet og har kjempet mot dårlige forhold i renholdsbransjen og for likelønn. Han mener samarbeid og dialog mellom ledelse og medarbeidere er noe av det viktigste for trivsel på arbeidsstedet, og at innvandrere ikke skal være redde for å organisere seg – det er en rettighet de har i Norge.

Det er over 15 år siden Said Hassen Hamed begynte å jobbe i renholdsbransjen – og like lenge har han vært organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han kjente godt til fagbevegelser og rettigheter som organisert fra hjemlandet sitt Eritrea, og var aldri i tvil om at han ville bli medlem da han ble spurt av en tillitsvalgt hos West i Bergen. Nå jobber Said som renholder i Coor, og kjører renholdsmaskiner på Bergen Storsenter. I tillegg er han hovedtillitsvalgt og regionalt verneombud for renhold i regionen.

Lite kjennskap til rettigheter og trygghet som organisert

Som innvandrer og arbeidstaker i Norge, er Said glad for at han kjente til organisasjonsarbeid fra Eritrea. For mange innvandrere er det ikke sånn. Mange går ut i arbeidslivet uten kunnskap, de kjenner ikke til rettighetene sine og at organisasjonen bidrar med både trygghet, medbestemmelse og hjelp. De vet ikke at de står sterkere sammen om rettighetene de har på arbeidsplassen sin.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Mange innvandrere i jobb i Norge har kanskje negative arbeidsopplevelser fra hjemlandet sitt og er redde for å bli medlem. De vet ikke at det å være organisert er en av flere rettigheter du har i Norge – med mange fordeler

Fra sosial dumping til likelønn

For omtrent 10 år siden var Said en av flere tillitsvalgte som i samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbund bidro med å innhente dokumentasjon som beviste at renholdsbransjen var utsatt for sosial dumping. Særlig utenlandske arbeidstakere i Norge fikk mye dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. Kort fortalt resulterte dette i allmenngjøring av tariffavtale for å få en renere bransje, som igjen betyr like rettigheter og lønn for alle – også dem som ikke er medlemmer av en organisasjon.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
I dag er jeg veldig glad for at jeg var med på arbeidet mot sosial dumping. Vi var mange som sto sammen om det og det viser bare at det hjelper og lønner seg å være flere
Portrettbilde av Said. Foto.
VIL BIDRA: Som hovedtillitsvalgt og regionalt verneombud er Said opptatt av å gjøre en forskjell.

Said har helt siden han ble medlem opplevd å få god støtte fra forbundet. I tillegg vil han fremheve opplæring, skolering og det å få være med på å bestemme som viktige grunner til at han har valgt å engasjere seg. Han liker å følge med på hva som skjer, både på egen og andres arbeidsplasser – og å gjøre en forskjell.

Kort vei fra å bli hørt til handling

Som tillitsvalgt og verneombud er Said spesielt opptatt av god dialog og godt samarbeid med ledelsen. Hvis arbeidstakere skal bli sett og hørt er det viktig med kort vei til de som til syvende og sist tar avgjørelser.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Det er viktig både for ledelsen og medarbeiderne at man trives – begge parter er opptatt av at det skal gå bra og at alle har det fint

Said mener han har vært heldig med begge arbeidsgiverne han har hatt innen renhold, hvor det har vært godt samarbeid mellom ledelse og medarbeidere i alle avdelinger. I renholdsavdelingen i Coor har de jevnlige møter hvor det er rom for å ta opp ting medarbeiderne er opptatt av. Møtene dekker også et sosialt behov, som han mener er veldig viktig på en arbeidsplass. I Coor har de også et årlig tiltak kalt «Jeg bryr meg», hvor oppmerksomheten er rettet mot medarbeiderne – noe som bidrar til at de blir sett og hørt. Dette er et tiltak som er viktig for alle, og som blir satt pris på.

VIKTIG MED TRIVSEL: Said mener at sosiale behov også er viktige arbeidstiltak for trivsel på jobb.