Naemy jobber som renholder i 4Service Eir Renhold og er tillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbund. Hun mener de største utfordringene hennes bransje står overfor er alle midlertidige stillinger. Det er vanskelig å få fast jobb i renholds bransjen.

Etter norsk lov kan arbeidsgiver la være å gi fast ansettelse i opptil fire år. Først da har arbeidstakeren krav på fast stilling. I tillegg fungerer det slik at oppdragene vanligvis legges ut på anbud mellom hvert 2. og 4. år. Da kan et annet firma overta oppdraget, og hvis du er heldig kan du fortsette i jobben HVIS du får tilbud om ansettelse i det nye firmaet. Ofte har de egne ansatte, så du har ingen garanti for at de vil ta deg med videre. Reglene for virksomhetsoverdragelse gjelder nemlig ikke på samme måte mellom to private bedrifter som hvis det offentlige er en av aktørene.

Midlertidig ansatt og uten ansienitet

Hvis de som overtok oppdraget vil ansette de som hadde jobben fra før, gjelder det bare dem som allerede har fast ansettelse. Blir ikke de faste tilbudt ny jobb, vil arbeidsgiveren deres overføre dem til nye oppdrag. Det betyr at de uten fast avtale vil stå uten arbeid. De må eventuelt søke jobb i det anbudsvinnende firmaet, hvor de mister viktig ansiennitet og står enda lengre fra å få fast ansettelse.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Det er nærmest umulig å komme opp i de fire årene med ansiennitet du trenger for å kreve fast ansettelse i denne bransjen, sånn som det fungerer nå

Skulle du ikke få ny stilling i det nye firmaet – kanskje fordi du har vært mye syk, er gravid eller begynner å bli eldre – er det ingenting du kan gjøre med det.

Naemy sitter foran PC-en, og ser mot fotografen. Foto.
BEGRENSER LIVET: Med midlertidig ansettelse støter man på utfordringer når man blant annet skal søke lån. Løsningen ligger i faste ansettelser, mener Naemy.

Mister trygghet og almen sosiale rettigheter

Fast ansettelse kan ha stor innvirkning på privatlivet og økonomien til de det gjelder. Uten fast kontrakt er det vanskelig å få f.eks. billån og boliglån. Naemy mener situasjonen er helt uholdbar og forteller at politisk påvirkning og deretter lovendringer er den beste måten å forandre ting på.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Vi må få endret reglene både for ulike former for midlertidige ansettelser og virksomhetsoverdragelse

Norsk Arbeidsmandsforbund jobber med saken og har møter med politikerne, som de legger press på for å få gjennom lovendringene som skal til. Dette har de jobbet med en stund allerede og det vil de fortsette med fremover – med full styrke. Den nye regjeringen har heldigvis varslet at de vil ta opp kampen mot midlertidig ansettelser og gjøre endringer i lovene.

Kjemper for bransjen og kolleger

Som tillitsvalgt er Naemy avhengig av at kollegaene er organisert, og ikke minst at de tar kontakt med henne for at hun skal kunne hjelpe dem. Tidligere i år hjalp hun en gruppe ringevikarer med å få fast ansettelse et annet sted i landet. Hun satte seg godt inn i alle forhold i en svært kompleks sak, informerte arbeidsgiver om hva de ansatte hadde krav på og deretter la hun stort press på saken – til det ble en løsning.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Du hjelper faktisk noen helt konkret ved å sette deg inn i fagstoff, og det nytter å ta kampen!
LIKER Å HJELPE: Naemy liker å sette seg inn i fagstoff, og følelsen det gir å hjelpe andre og utgjøre en forskjell.

Naemy finner det meningsfylt å jobbe med slike saker. Hun liker å lese seg opp og lære, og ikke minst følelsen av å hjelpe andre. Hun synes rollen som tillitsvalgt gir en fin mulighet til å faktisk utgjøre en forskjell i samfunnet.