Alltid sterk  / Alltid våken  / Aldri alene

Hvorfor være medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund?

I over 125 år har Norsk Arbeidsmandsforbund kjempet for medlemmenes lønn, rettigheter og verdighet. Vi forhandler fram gode lønns- og arbeidsvilkår for deg og kollegene dine. Som medlem har du tillitsvalgte som taler din sak og hjelper deg hvis det oppstår utfordringer på arbeidsplassen. Våre medlemmer får også tilbud om rimelige forsikringer, muligheter for stipend, tilbud om kurs og juridisk bistand i arbeidsforhold hvis det trengs.

Det lønner seg å være medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund!

Se flere medlemsfordeler

Hvordan bli medlem?

Vi hjelper deg med å få en større innflytelse på egen arbeidssituasjon. Vi kan bistå med utfordringer knyttet til arbeidsavtaler, arbeidstidsordninger og riktig lønn. Ta kontakt med oss for mer informasjon og innmelding.

Jeg vil bli medlem