Da Sergiu Zinculescu kom til Norge, visste han ingen ting om lover og regler i arbeidslivet. Det gjorde ham til et lett bytte for useriøse arbeidsgivere. Som medlem av Norsk Arbeidsmandsforbund stiller han i dag i en helt annen liga. Heldigvis gjør hans nye arbeidsgiver det også.

Sergiu Constantin Zinulescu er født og oppvokst i Romania. Tjue år gammel bestemte han seg for å forsøke å få seg et bedre liv, i Norge. Han visste en del om landet, men ingenting om hvordan arbeidslivet her fungerer. Eller hvordan det skulle fungere, ideelt sett. Det var vanskelig å få jobb, men etter noen måneder fikk han napp hos et byggefirma drevet av en mann fra Tyrkia. Det Sergiu ikke visste, var at dette var en arbeidsgiver som ikke var så nøye med å følge lover og regler. Dette var sommeren 2012, og byggefirmaet hadde mange kunder som håpet på å få malt huset sitt før høstregnet satte inn. Sergiu jobbet nærmest døgnet rundt, hele uken. 15 timers arbeidsdager, mandag til søndag, var regelen.

Brøt kontrakten

Ifølge arbeidskontrakten skulle Sergiu ha en timelønn på drøyt 140 kroner. I praksis fikk han utbetalt kun 100 kroner timen. Overtidstillegg kunne han se langt etter. Faktisk var det sånn at han var glad bare han fikk utbetalt lønn i det hele tatt. Arbeidsgiveren fulgte ingen rutiner eller regler, og lønningsdagene ble dermed «når han følte for det». Totalt uforutsigbart og selvsagt vanskelig for de ansatte.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Dette var en veldig vanskelig periode, men jeg hadde ingen peiling på hvordan reglene var

Ingen av Sergius kolleger kunne fortelle ham at dette var riv ruskende galt. Av den enkle grunn at de fleste av dem var fra Romania de også. De visste like lite som ham om hvordan ting egentlig burde være. Men en dag oppsto det en konflikt på arbeidsplassen, mellom en av de ansatte og sjefen. Konflikten handlet ikke overraskende om penger, og førte til slutt til at lederen for byggefirmaet ble dømt og fengslet. Sergiu mistet jobben. Situasjonen var uoversiktlig og komplisert. Mindre komplisert ble det ikke av at han heller ikke mottok noen støtte fra NAV.

En aha-opplevelse

Etter noen måneder fikk Sergiu endelig en ny jobb, i et flyttefirma. Og her var forholdene annerledes. Faktisk helt normale. Arbeidstiden var regulert, lønnen kom når den skulle, og jobbet han overtid, ja da fikk han tillegg for det. I dag er Sergiu skade-sanerer i Polygon Norway, et firma med tariffavtale og ordna forhold. Og han trives som plommen i egget.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Jeg kan ikke klage på noe. Jeg lever i paradis!

Sergiu har erfart hva det vil si å bli utnyttet og lurt av en arbeidsgiver. Derfor er han svært takknemlig for den arbeidssituasjonen han opplever i dag. Det tar han med seg inn i vervet som tillitsvalgt i Polygons Stavanger-avdeling. Han er fersk og langt fra utlært innen alle lover og regler, men har allerede rukket å gjennomføre et par kurs i regi av Norsk Arbeidsmandsforbund. Et introduksjonskurs med informasjon om forbundet og hva det betyr å være tillitsvalgt, pluss et grunnkurs om lov og avtaler. Snart starter et nytt kurs, forteller Sergiu. Regelen er at det tar ca to år før en tillitsvalgt er fullt skolert.

Ikke uventet er dialog og gjensidig respekt viktige verdier for mannen som har kjent på kroppen hva som skjer når det ikke er på plass.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Det er viktig at begge parter i et arbeidsforhold kan se på en sak fra motsatt ståsted

Samarbeid på tvers av bordet

Det er ikke alltid man klarer å bli 100% enige, og da er det viktig med en åpen og positiv dialog. Da finner man som regel en løsning som begge parter kan leve med. Sergiu nevner ferieavvikling som et eksempel. Bedriften må kunne planlegge for bruken av sine ressurser, og de ansatte må  i størst mulig grad kunne ta ut ferie når de ønsker. Her er fleksibilitet fra begge parter viktig. Selv vet Sergiu nøyaktig hvor han skal reise i ferien. To ganger i året drar han til hjembyen Constanta i Romania. Der venter kone og en ett år gammel sønn. Så snart sønnen blir litt eldre, skal han få besøke faren i hans nye hjemland.

JOBBER FOR DIALOG: Sergiu er løsningsorientert og tror på dialog.