Frode begynte som maskinfører i Magne Sveen AS i 1996, og ble samtidig organisert. I dag er han forbundssekretær for maskin i Norsk Arbeidsmandsforbund, hvor hans største drivkraft er å vise at man faktisk kan gjøre en forskjell i denne jobben. Og endring har Frode skapt, blant annet innen pensjonsrettighetene til ansatte i sin bransje.

I løpet av disse årene har Frode også vært tillitsvalgt i klubben og etter hvert avdelingsleder for området sitt i Innlandet.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Skal du ha noe å si må du organisere deg, ble jeg fortalt da jeg begynte i jobben som maskinfører. Og sånn ble det

Gode pensjonsordninger nedprioriteres

For de fleste arbeidstakere er lønn den betingelsen de kjemper hardest for, både ved bytte av jobb og underveis i et arbeidsforhold. Noen ganger går man nesten i krigen for noen tusenlapper ekstra i måneden i lønn. Pensjonsordningen, derimot, havner gjerne i skyggen av lønnsforhandlingene. Det mange ikke vet, er at en tusenlapp ekstra i OTP pensjonssparing hver måned, monner mer økonomisk enn en lønnsøkning av og til.
Årsaken til det er at pengene som spares til pensjon ofte står på konto i mange år før de skal tas ut som pensjon, og med renter øker pengenes verdi på konto. Hvilken prosentandel av lønnen din som settes av til OTP (obligatorisk tjeneste pensjon) er likt for alle ansatte i bedriften, og ikke noe du kan forhandle om alene. Det er her fagforeningene kommer inn i bildet.

Frode sitter på kontoret og skriver i notatblokken. Foto.
FORHANDLER FOR ALLE: Som forbundssekretær er Frode med i forhandlinger på vegne av medlemmene i Norges Arbeidsmandsforbund.

Arbeid for fellesskapet som gir resultater

Gjennom vervet sitt i Norsk Arbeidsmandsforbund har Frode blant annet vært sentral i arbeidet for bedre pensjonsrettigheter for maskinarbeidere. Et av tiltakene han har gjort er å foreslå konkrete endringer i tariffavtalen, og han har vært med på å bestemme hvilke saker fagforeningen skal kjempe for i lønnsoppgjøret. Frode har også flere ganger deltatt i direkte forhandlinger med arbeidsgiversiden. Det har gitt gode resultater.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Ved å forhandle på vegne av alle kan man oppnå resultater det ikke ville vært mulig for den enkelte å få til på egenhånd

Frodes bransje var den første i LO-fellesskapet som fikk inn i avtalen sin at en skal tjene opp pensjon fra første krone, i oppgjøret i 2020. Dette var en stor seier for bransjen. Gjennom arbeid over noen år har han også vært med på å gradvis forhandle opp OTP-en i bransjen, fra lovens minstesats på 2% av lønnen til 4,5%. For en maskinfører med gjennomsnittslønn betyr det dobbelt så mye inn på pensjonskontoen hvert år. Hvis man legger på renter over mange år, utgjør dette en stor forskjell for økonomien den dagen du går av med pensjon.

Motivert forbundssekretær

For Frode gir det en god følelse å gjøre en forskjell for andre. Å se hvilke forandringer man faktisk kan skape, har gjort at engasjementet hans bare øker. Så da han ble spurt om å bli forbundssekretær var han aldri i tvil om at dette var noe han ville. Nå stortrives han i den nye jobben og gleder seg til å jobbe videre for et seriøst og godt arbeidsliv.

GLEDER SEG: Frode gleder seg til å jobbe videre for et seriøst og godt arbeidsliv.