I Ung Arbeidsmand er det lov å drømme stort. Det visste ikke Ingrid, da hun som 18 åring startet i en 20% stilling som vekter på Værnes Flyplass. Hun var heller ikke klar over at hun hadde vekter-kolleger som kjempet for at deres drømmer om faste ansettelser skulle bli virkelighet. Nå har hun fast jobb og har vært aktivt medlem i forbundet i mange år. Nå er hun også selv en av dem som jobber for at unge arbeidstakere skal få kjennskap til egne rettigheter.

Ingrid trodde ikke hun hadde behov for å organisere seg da hun begynte å jobbe ved siden av studiene, hun jobbet jo ikke så mye. Hun visste ingen ting om hva det ville si å være organisert, eller hva et medlemskap i et forbund kunne gi henne. Da var det godt å ha en våken kollega – en tillitsvalgt – som informerte henne om hvilke rettigheter og fordeler hun hadde som medlem av Norsk Arbeidsmandsforbund.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Jeg var ung og uvitende og trodde ikke jeg hadde rett eller krav på noe

Kollegaen opplyste henne om hva slags type hjelp hun kunne få og ikke minst viktigheten av å være mange som ønsker og mener det samme. Ingrid lyttet, men skjønte ikke med det samme hva det kunne gi henne eller hva HUN kunne utrette som hadde noe å si for andre. Det var da kollegaen introduserte henne for ungdomsutvalget – Ung Arbeidsmand – med kurs og aktiviteter, Ingrid skjønte at også hun kunne bidra og at hennes stemme var viktig.

Brenner for å opplyse unge i arbeidslivet

Ingrid hadde mange og sterke meninger om arbeidsforhold, lønn og annet, og det tok ikke lang tid som aktivt medlem i ungdomsutvalget før hun beveget seg videre i organisasjonen. Nå sitter hun som styremedlem og leder av ungdomsutvalg avdeling 8, lokalt i Midt-Norge/Trøndelag.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Alle trenger ikke å bli ledere eller ta på seg et større verv. For mange holder det å være medlem og vite at deres stemmer blir hørt av tillitsvalgte, og gjør en forskjell, enten det gjelder økt lønn, bedre vilkår eller hva det måtte være
Portrettbilde av Ingrid. Foto.
DET NYTTER: Med mange og sterke meninger har Ingrid erfart at hennes stemme er viktig.

Det er først i år at hun har vært med i denne delen av forbundet, og hun synes det er spennende med nye oppgaver. Hun jobber for økt aktivitet for de unge medlemmene, og planlegger både konferanser og kurs. Hennes engasjement våknet da hun selv var med på flere kurs i starten, og nå har hun tatt veilederkurs og vil holde introkurs for medlemmer fremover. Hun har lært mye underveis, særlig etter at hun ble leder i 2021. Når hun ser hva andre i denne posisjonen har klart før henne, vil hun bidra til det samme.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Det er faktisk sant at vi står sterkere sammen – vi får til endringer

Det betaler seg å ikke gi opp – bokstavelig talt

Da denne artikkelen ble skrevet, skulle Ingrid for første gang ut i lønnsforhandlinger gjennom Tariffrådet Vakt. For Ingrid var det spennende å få være med på noe hun ikke hadde gjort før, og ikke minst en viktig oppgave. Nettopp det å vite at hun hadde medlemmene i ryggen i tillegg til flinke tillitsvalgte og forbundssekretærer, gjorde at Ingrid følte seg sterk i forhandlingene. Ingrid var med og sto på krava, som resulterte i økt tarifflønn for Ingrids yrkesgruppe.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Bonus er et positivt ladet ord, det er noe vi får i tillegg eller oppå noe annet. Sånn er det også å være medlem og en del av Ung Arbeidsmand – du får massevis av fordeler
STYRKET SAMMEN: Ingrid følte seg sterk i forhandlingene – med alle medlemmene i ryggen.