Service- og renholdsarbeiderne Solveig og Gebril har omtrent så ulik bakgrunn som det er mulig å få. Men etter mange år i samme bransje er de skjønt enige om viktigheten av å stå sammen i Norsk Arbeidsmandsforbund for å forbedre vilkårene og heve anseelsen til yrket de er så stolte av.

Gebril kom til Norge fra Gambia for 19 år siden. Gjennom en kamerat ordnet han seg jobb som renholder, og siden har han blitt værende. Lengst har han vært hos Color Line. Det har gjort ham til en uvurderlig ressurs både for skiftende vinnere av renholdsanbud, og ikke minst som verneombud for de som er hans kollegaer ombord i kortere og lengre perioder.

Solveig ble mor som ung, og etter å ha vært hjemme med etter hvert tre barn var renholdsbransjen en av få muligheter for en ufaglært, voksen kvinne. Men Solveig angrer ikke det minste på yrkesvalget hun tok den gangen for tretti år siden.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Jeg har alltid trives i jobben, og vil ikke bytte for noe i verden

Solveig

Fra vaskedame til regionstillitsvalgt

Solveig begynte å vaske kveld og natt, mens mannen var hjemme med barna etter jobb. Rundt årtusenskiftet gikk hun over til å jobbe på dagtid, og hun ble etter hvert også teamleder. På Torp Sandefjord Lufthavn var hun kontraktsleder i nær 5 år. Solveig har vært både fagkonsulent og verneombud, og i 2015 ble hun for første gang tillitsvalgt. I dag er hun frikjøpt 100% som regionstillitsvalgt med 50% ansvar for Oslo, og 50% ansvar for fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark og Østfold. I tillegg sitter hun i landsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Norges mest aktive verneombud?

– Jeg bruker vel et par timer hver eneste dag på å hjelpe og prate med kollegaene mine. Det forteller Gebril, verneombudet som gjerne stiller opp både før og etter arbeidstid – på jobb, hjemme, ute på café eller i Norsk Arbeidsmandsforbunds lokaler i Oslo.. Det er mange regler og skjemaer som er uvant for ansatte fra ulike verdenshjørner, som fortsatt er i ferd med å lære seg språket og orientere seg i det norske arbeidslivet.
– Jeg hjelper dem med ferieskjema, egenmeldingskjema, sykemeldingsskjema... Og så sier jeg til dem at de må organisere seg. Jeg anbefaler alle å bli medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. Det gjelder fremtiden deres, sier Gebril engasjert.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Så lenge du har jobb, må du være medlem. Det gjelder sikkerheten din, og det gjelder pensjonen din

Gebril

Vil at alle skal ha det bra

– Jeg må sørge for at alle er trygge, sånn som meg, sier Gebril. Han er takknemlig for måten det norske systemet passer på de som arbeider, men er også opptatt av at det er lurt å ta ansvar selv. Blant annet ved å organisere seg. Alle trenger sikkerhet, og alle trenger å være klar over hvilke rettigheter de har, sier han. Og det sier han også til alle som kommer til ham og ber om hjelp. Ikke sjelden tar han de med seg hjem slik at de sammen kan bruke PC-en hans til å finne ut av det de lurer på. Jeg prøver alltid å finne en løsning før de går, forteller Gebril. Da blir jeg fornøyd, og de fornøyd.

Hold hodet høyt

– Om jeg er på hotell eller flyplass, så stopper jeg alltid og sier hei til renholderne, forteller Solveig. Da ber hun dem om å løfte hodet og gå rak i ryggen, fordi de gjør en så viktig jobb. Under pandemien husker Solveig at kundene klappet for renholderne som gjorde det mulig å ha åpne butikker. Hun mener at kundene føler trygghet når det vaskes på dagtid. Derfor ønsker hun at flere renholdere skal få slippe å jobbe kveld og natt, og at de skal få heltidsstillinger slik at de slipper å ta flere jobber og kan gå i banken og få lån som andre yrkesaktive. – Hvis vi i tillegg setter større krav til skolering og fagbrev, og at bedriftene er flinke til å gi norskopplæring og fagbrev så renholderne skjønner omfanget av jobben sin, så ville vi løftet anseelsen til yrket sier Solveig. Det er min drøm.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Jeg er glad for å være i Norsk Arbeidsmandsforbund. De gjør en flott jobb for medlemmene sine!

Solveig
SKJØNT ENIGE: Samhold gir arbeidsfolk styrke!