Til tross for at Heidi kjørte rundt i store lastebiler før Synne ble født, forteller de to arbeidskollegaene om et sterkt samhold på tvers av generasjonene. Både som kvinner i et mannsdominert yrke, og som stolte medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Heidi vokste opp i en lastebilfamilie, men det var alltid broren og ikke hun som fikk være med ut og kjøre. Midt på nittitallet bodde hun i Stockholm og jobbet som skolekokk, da mannen hennes overtok et firma som hadde behov for sjåfører. Som trettiåring var førerkortet på plass, og siden da har lastebilen vært hennes arbeidsplass.

Synne følte lenge at hun ikke passet inn, hverken på skolen eller i jentegjengen. Sammen med pappa var det bil og motorsykkel som var den store lidenskapen, og på videregående bestemte hun seg for å bli langtransportsjåfør. Som lærling havnet hun derimot innen anleggstransport, og forelsket seg umiddelbart i jobben.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Jeg elsker å kjøre store biler med tunge lass. Det føles som om det var meningen hele tiden.

Synne

Nystartet kvinnenettverk

I dag jobber Heidi og Synne i SRB Anleggstransport i Ålesund. Der kjører de stein, grus og asfalt, og om vinteren kjører de brøytebil. Begge har hatt negative opplevelser og møtt fordommer mot kvinnelige sjåfører ute på veien. Men de finner god støtte i hverandre, gode kollegaer og i Norsk Arbeidsmandsforbund kvinnenettverk. Det er et nystartet nettverk som arbeider for å skape trygge og gode arbeidsforhold for alle jenter og kvinner i forbundets mannsdominerte bransjer, og for økt rekruttering av jenter og kvinner til disse yrkene.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Det gir trygghet å ha noen å henvende seg til når du føler deg urettferdig behandlet.

Heidi

Samholdet betyr mye

Selv om store deler av arbeidsdagen tilbringes alene i førerhuset, synes ikke Synne og Heidi at det å være lastebilsjåfør er noe ensomt yrke. På sambandet prates det gjennom dagen om både løst og fast, og det er stadig noe som må ut og fikses når de er innom anleggsplassene for å losse av eller på. Da får de god anledning til å snakke med de som jobber der, som etter hvert har blitt godt kjent med damene fra SRB som kjører tung bil. Når klokken nærmer seg lunsj avtaler de gjerne et sted der de kan parkere og spise i fellesskap. De opplever samholdet mellom sjåførene som en verdifull del av arbeidshverdagen, der de kan snakke ut om både gleder og bekymringer.

Deler hverdagen som sjåfør

Der Heidi kanskje ikke føler seg helt på nett med den nye digitale hverdagen, har Synne omfavnet den med hud og hår – bokstavelig talt. Til sammen 100 000 følgere på Instagram og andre sosiale medier får bli med på hverdagen bak rattet, ute på anleggsplassen og i livet ellers. Hun svarer villig på spørsmål fra unge som er interesserte i yrket og arbeidshverdagen som lastebilsjåfør, og hvordan man kan gå frem for å bli det. Som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund sitt ungdomsutvalg har hun god innsikt i diverse regler, krav og rettigheter, og kan gi gode råd til lærlinger og andre unge som kan tenke seg en fremtid i bransjen.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
For meg handler det om å bry seg om sitt eget yrke, og seg selv i yrket. Som medlem har du mer innsyn i hva som skjer

Synne

Viktige saker

Med sin lange erfaring brenner Heidi for flere saker som kan være med på å forbedre arbeidsdagen for lastebilsjåfører generelt, og kvinnelige sjåfører spesielt. Da synes hun det er godt å ha forbundet i ryggen. Bestemmelser rundt kjøre- og hviletid, hjelp i konflikter etter kontroller fra Veivesenet og bedre tilgang på parkering og toalettfasiliteter er noe av sakene Heidi trekker frem. Synne er opptatt av at unge lærlinger og ansatte ikke skal utnyttes, fordi de ikke er klar over plikter og rettigheter som nye i bransjen.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Enkelte unge vet ikke selv at de blir utnyttet. Et sterkt forbund kan hjelpe dem slik at de blir behandlet skikkelig

Synne

Sterkt samhold

På hver sin måte har de to kvinnene funnet og tatt sin plass i et tradisjonelt mannsdominert yrke. Gjennom deltakelse i Norsk Arbeidsmandsforbund har de også møtt gode venner og allierte, langt ut over det som handler om eget yrke og arbeidshverdag. På årsmøter i forbundet er det en utrolig fin gjeng som har blitt gode venner på tvers av yrker, kjønn og alder, forteller Synne. Mange er venner på Facebook, og de som er med i ungdomsutvalget har en egen gruppe med lavere terskel for hva man kan prate om. Det er også nyttig å høre om og lære av hvordan de andre yrkesgruppene behandler sine ansatte. Sammen brøyter Synne og Heidi vei for at enda flere kan bli med på å bygge landet – en oppgave de er svært stolte over.

Synne er en aktiv deltaker i Ungdomsutvalget og Kvinnenettverket i Norsk Arbeidsmandsforbund, og jobber for å inspirere flere unge til å velge sjåføryrket.