Zhanshat Abisheva er fra Kasakhstan og kom til Norge i november 2019, hvor hun kom raskt i jobb som renholder. Hun ble overrasket over at mange av hennes nye kolleger kunne lite norsk, til tross for at de hadde vært i landet lengre enn henne. Gjennom engasjementet sitt i Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker hun å påvirke flere til å se nytten av et felles arbeidsspråk og - kultur.

Etter at hun fikk oppholdstillatelse og tatt et norskkurs, fikk Zhanshat jobben som renholder i Alliance+ på Aker Solution på Stord. Fra før har hun mange års erfaring innen renhold offshore i Kasakhstan, så arbeidsoppgavene ble ikke den største utfordringen. Derimot opplevde hun mange unødige misforståelser og frustrasjon på grunn av at mange ikke snakker norsk eller engelsk.

-Når vi ikke snakker samme språk blir det vanskelig å gi både opplæring og beskjeder, forteller Zhanshat.

Aker Solutions Stord er et stort verft som bygger plattformer og moduler for offshore. Det er flere tusen mennesker som jobber over et stort område, og som går både dag- og nattskift. Det er blant annet kontorer, kantiner, toaletter, garderober og kursrom som skal vaskes, og det er mye nedvask.

I denne jobben er det viktig at alle forstår instruksene og kan lese veiledninger om f.eks. vaskemidler/kjemikalier, hva man kan bruke hvor og hvordan forhindre fysiske overbelastninger på grunn av dårlige vaskemetoder - med mer.

-Det kan være at ansatte mister viktig informasjon i møte med bedriften, som hva som står på skiltene og info om HMS.  Det kan også bli misforståelser blant kolleger, sier hun.

Zhanshat forstår at det kan være lett å si at du har forstått, selv om du kanskje ikke har gjort det. Noen er kanskje litt flaue over at de ikke får med seg alt. Hun mener likevel at manglende språkkunnskap og forståelse av norsk arbeidskultur fratar folk muligheten til å gjøre en god jobb og ha gode arbeidsforhold med kolleger. Hun stiller spørsmål ved at ikke flere er interessert i å investere i sin egen arbeidssituasjon og fritid.

På Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte med statsminister Jonas Gahr Støre og LO-leder Peggy Hessen Følsvik som tilhørere, holdt hun tale om viktigheten av å lære norsk og forstå norsk kultur for alle innvandrere.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Jeg ville bli medlem både for å hjelpe meg selv og kolleger

Motivasjon gjennom informasjon og kurs

Som tillitsvalgt og nestleder i klubben i EIR Renhold på Stord setter hun opplysningsarbeid om temaet høyt på agendaen, og oppfordrer flere med innvandrerbakgrunn til å engasjere seg – og å gå på norskkurs. Som medlem og tillitsvalgt har hun fått med seg mange kurs, årsmøte og landsmøte. Hun har lært om lover og regler, rettigheter og plikter, og ikke minst har hun praktisert og lært enda mer norsk. Dette har stor verdi for henne.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
I Norsk Arbeidsmandsforbund kan jeg få mange gode kurs gratis. Forbundet dekker både reise og tapt arbeidsfortjeneste.

Det skal sies at Zhanshat ikke har ligget på latsiden siden hun kom til Norge. I løpet av sine knappe 4 år i landet har hun investert mye tid ved siden av jobb. Hun har tatt norskkurs, bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk, norsk muntlig B1 og skrive, lese og lytte A2, tatt sertifikat med norsk teoriprøve, voksenopplæringskurs for renholder på norsk og skal opp i fagprøve nå i høst. Hun fortsetter å lære norsk, både via kommunen og på nett. I tillegg ber hun alle om å snakke til henne på norsk, og er det noe hun ikke forstår så spør hun. Nå håper hun å inspirere flere til å skape en enklere arbeidshverdag for seg selv ved å lære og kjenne språket og kulturen bedre.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Fagbevegelsen og det offentlige må hjelpe og motivere innvandrere til å lære norsk og norsk kultur, så blir dette bra for alle
Med et felles arbeidsspråk mener Zhanshat at mange unødige misforståelser kan unngås.