Ahmad Omar er 19 år og har allerede rukket å lande en ny tariffavtale i Leos Lekeland-kjeden i Norge. Nå fortsetter jobben med å få unge arbeidstakere til å sette seg inn i sin egen arbeidssituasjon og innse at de faktisk har en del rettigheter.

Som styremedlem i ungdomsutvalget i Norsk Arbeidsmandsforbund og tillitsvalgt i bedriften, engasjerer Ahmad seg i ungdommers rettigheter når de kommer ut i arbeidslivet. Mange har en deltidsjobb ved siden av studiene, og noen arbeidsgivere utnytter deres manglende erfaring og uvitenhet i forhold til lover og regelverk.

- Mange er veldig unge – under 18 år – og er lette å utnytte. De forstår ikke hvilke rettigheter de har i Norge, de er bare glade for å få seg en jobb, forteller Ahmad.

Han var selv bare 15 år da han fikk jobb på Leos Lekeland i Bergen, og jobbet der ved siden av videregående skole. En typisk førstegangs-arbeidsplass for ungdom. Han trivdes godt og etter noen år ville han gjøre noe med arbeidsforhold og lønn. Han fikk de ansatte til å organisere seg, og ble raskt tillitsvalgt. Nå er han snart 20 år og har vært engasjert i fagbevegelsen et knapt år – og han ønsker å gjøre en forskjell.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Alle ønsket å ha det bra på jobben, men ingen visste hva en tariffavtale var

Du er aldri alene

Leos Lekeland er bare ett typisk eksempel på arbeidsplasser som trekker til seg arbeidstakere under 20 år, som skal ut i jobb for første gang. De er glade for å ha fått seg jobb, men kan ikke så mye om arbeidslivet. De fleste er studenter som jobber deltid, og de vet ingen ting om hva som er gode er dårlige arbeidsforhold. Mange tenker ikke en gang over at det finnes lover og regelverk de bør sette seg inn i.

-Når man ikke kjenner til rettighetene sine og ikke har noen forutsetning for å vite hva som er «normalt» eller ikke på en arbeidsplass, er det lett for at det blir mye misnøye og prat de ansatte i mellom. Det er ingen som våger å si ifra hvis noe blir dumt eller urettferdig, og det ender med at du ikke har lyst til å gå på jobb. Sånn trenger det ikke å være, forteller Ahmad.

Han mener alle som får seg en jobb bør sette seg inn i arbeidsmiljøloven og hvilke rettigheter de har. Som medlem av en fagorganisasjon som Norsk Arbeidsmandsforbund, får du vite alt du trenger og du er aldri alene. Når mange nok av de ansatte på Ahmads arbeidsplass ble medlem av Norsk Arbeidsmandsforbund, ble en tariffavtale gjeldende. Ahmads evne til å bry seg, både om egen og andres situasjon og rettigheter, har lønnet seg.

-Det var utfordrende å stå i det, men var verdt det til slutt. Det er en lettelse å ha gjort det. Man må ikke miste håpet, for hele kampen er ikke ferdig. Nå er det å kjempe videre for å få flere endringer på plass, forteller Ahmad bestemt.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Vi står sterke sammen og kan bevege fjell. Det er en bra følelse!

Vil tydeliggjøre lovverk

I arbeidsmiljøloven står det at deltidsansatte som jobber mer enn avtalt kan ha krav på høyere fast stillingsprosent eller heltidsstilling. Det er mange arbeidsplasser som har ansatte i små stillinger fremfor fulltidsansatte, noe lovverket vil unngå. Ahmad mener lovverket i forhold til deltidsansatte, og særlig sesongbetonte arbeidsplasser, fortsatt er vagt. Dette er noe han vil engasjere seg mer i fremover. Han skulle ønske unge arbeidstakere også kunne engasjere seg mer i egen arbeidssituasjon, sette seg inn i hva som gjelder og hvilke endringer de kan bidra til. For at det skal skje må de først og fremst opplyses og informeres – for å bli interessert. Det er Ahmad godt i gang med å gjøre noe med.

-Vi må begynne tidlig og øke bevisstheten til de unge der ute, slik at de kan føle seg trygge på hva som er rett, og så kan de igjen veilede dem som kommer etter, sier han.

Her mener Ahmad at organiserte bedrifter og tillitsvalgte har et ansvar og en jobb å gjøre.  De må både møte de unge med forståelse for at de ikke vet hvordan ting fungerer, og for at de tross alt er unge og har fokus på en del annet i livet enn bare jobb. Det er realiteten. Men man må likevel sørge for at de får nødvendig og nyttig informasjon, slik at de får en mulighet til å engasjere seg. Ahmad starter selv på studier nå i høst og synes det er vanskelig å se hva han skal fokusere på. Han vil likevel bidra ved å spre informasjon, delta på kurs, sommerskole osv. Det har han fått mye igjen for, både av kunnskap, nettverk og opplevelser.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Som tillitsvalgt får du kunnskap om ting du har nytte av i arbeidslivet

Ahmad anbefaler på det sterkeste å være tillitsvalgt, for da har du verdens beste støttesystem i ryggen.

Som student og deltidsarbeider er Ahmad opptatt av at også andre unge arbeidstakere kjenner rettighetene sine.