Da Ole Høybakken begynte å jobbe i anleggsbransjen var det ikke spørsmål om han skulle være organisert eller ikke – det var en selvfølge. I dag er han hovedtillitsvalgt i PEAB Asfalt og har stått i sin hittil største kamp for å redde arbeidsplasser. Men han sto ikke i det alene.

Ole har vært medlem av Norsk Arbeidsmandsforbund siden 1992. Da PEAB Asfalt ble hans arbeidsgiver i 2010, hadde han jobbet med klubbarbeid i mange år allerede. Han hadde sittet i styret i forbundets avdeling i Finnmark, og som tidligere fotballspiller og trener anser han seg selv som en god lagspiller. I PEAB var det mange organiserte, men ikke som hadde erfaring med organisasjonsarbeid som tillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt, så den jobben tok han gjerne på seg.

Høsten 2022 kom nedbemanning og oppsigelser av fagarbeidere i PEAB som en overraskelse. Mange avdelinger i PEAB ble lagt ned på grunn av økte kostnader. Da kom Oles mangeårige erfaring som lagspiller og tillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbund godt med.

Ole har jobbet sammen med mange av de samme kollegene gjennom flere arbeidsforhold også før PEAB, og de har et godt sosialt samhold. Han er opptatt av gode arbeidsvilkår, og med det mener han gode arbeidsforhold, god dialog og god lønn. Det er viktig for ham at kollegene har det bra på jobb, at de gleder seg til å gå på jobb og at de som ansatte kan føle seg trygg på arbeidsplassen sin. Men ikke alle var organisert.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
De som ikke var organiserte hadde ingen å støtte seg til da det ble oppsigelser – de sto alene og måtte omtrent gå på dagen

Tøft, men verdt kampen

Det var over 160 ansatte som mistet jobben sin, både på gulvet og på kontorer. Som kollega og hovedtillitsvalgt var situasjonen tøff å stå i for Ole, og det ble en stor sak for forbundet å ta tak i.

- De som ikke var medlemmer av forbundet fikk gå ut oppsigelsestiden sin på 1-3 måneder. Mens de som var organiserte fikk stå i stilling, jobbet videre og fikk lønn mens saken pågikk, forteller Ole.

Anførselstegn over sitat. Ikon.
Jeg har ikke angret en dag på at jeg organiserte meg

Ole har ikke angret på at har vært aktivt med i Norsk Arbeidsmandsforbund i alle disse årene. Han mener han ikke hadde klart å kjempe for kollegene sine alene.
-Uten alle de flinke folka i forbundet – både lokalt og ved hovedkontoret i Oslo – hadde vi ikke kommet frem til løsningen vi har i dag. Både de og forbundets advokater har vært suverene, forteller Ole.

Ole er veldig fornøyd med arbeidsplassen og arbeidsgiveren sin, til tross for at han har måttet ta den største kampen noensinne. Saken endte med et forlik med PEAB, som de ansatte og oppsagte kunne leve med. Flere som måtte gå fikk raskt nye jobber i anleggsbransjen.

Godt samarbeid gir bedre forutsetninger

Ole er bestemt på at det meste kan løses med dialog, derfor er det viktig at ledelse og tillitsvalgte samarbeider om gode arbeidsvilkår.  
-Det som har skjedd på vår arbeidsplass er god læring både for bedriften og arbeidstakere – det gir noen signaler utad om at det ikke bare er å si opp eller nedbemanne uten god nok grunn, og at det lønner seg å ha en samlet styrke i ryggen, å være organisert, sier Ole.

Som hovedtillitsvalgt og aktiv i Norsk Arbeidsmandsforbund er Ole også svært opptatt av å rekruttere både lærlinger og ansatte til asfaltyrket. Han ser at de fortsatt har en vei å gå i forhold til lønn, sammenliknet med andre i anleggsbransjen (de som kjører kule anleggsmaskiner og sånn), men håper at opplysende arbeid vil rekruttere flere engasjerte til bransjen – og til Norsk Arbeidsmandsforbund.

Ole har ikke angret en dag på at han organiserte seg i Norsk Arbeidsmandsforbund 1992.